Szakképzési hozzájárulás

Szakképzési hozzájárulás

A Leonardo Group több, mint 16 képzése számolható el a szakképzési alap terhére.

07- 0097- 06

Az 15/2009 SZMM rendelet értelmében a szakképzési hozzájárulás (a bérköltség 1,5%-a) 33%-át, mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60%-át saját dolgozó oktatására is fel lehet használni. Hozzájárulásra kötelezettnek számít, minden gazdasági társaság, állami vállalat, ügyvédi iroda, szövetkezet, egyéni vállalkozó, sőt az a külföldi vállalkozás is, amely magyarországi telephellyel rendelkezik. (Mikro- és kisvállalkozások meghatározása)

A rendelet engedélyezi a fent említett teljes összeg oktatásra való felhasználását, amennyiben az oktató intézmény FAT akkreditációval rendelkezik. A Leonardo Group ezen feltételnek eleget tesz, hiszen az intézmény- (AL-1525) és a Gyártási folyamat és feladat optimalizálás- Veszteség vadászat képzése akkreditált (PL-5498).  A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésre vonatkozóan a képzés megkezdésének tárgyévét követő év február hó 15. napjáig köteles az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.

Fontosabb feltételek:

  1. A képzés minimum időtartama 20 óra
  2. A képző intézet a FAT által akkreditált legyen
Elszámolhatóság:
  1. Általános képzések esetén 60% - a Leonardo Group Kft összes képzése az Általános képzések alá sorolható
  2. Ez középvállalatoknál 10%-kal és kisvállalatoknál 20%-kal növelhető
Rövid kivonat:
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) szerint középvállalkozás az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak az a vállalkozás minősül, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és az éves nettó árbevétele, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Mikrovállalkozás az a vállalkozás, amelynek az éves nettó árbevétele, vagy a mérlegfőösszege 2 millió eurónak megfelelő forintösszegnél nem több és az összes foglalkoztatotti létszáma 10 fő alatt van. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat, közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 százalékot.
 
Kapcsolt vállalkozások:
A kapcsolt vállalkozás olyan vállalat, amelynek partnere, (rész)tulajdonosa van. Ilyen esetben a KKV meghatáorzáshoz a konszolidált adatokat kell figyelembe venni.
 
 

 

 

 

Oldal nyomtatása